Languages > Esperanto > Phrases

Phrases

Phrase Meaning
Gxis (la (revido)). See you later.
Until next time.
Mia nomo estas ____.
Mi nomigxas ____.
My name is ____.
Ne krokodilu. Don't speak your native language when everyone around is an Esperantist.
Kie estas la necesejo? Where is the bathroom/restroom?
De kie vi venis? Where are you from?
Saluton. Thank you.
Dankon (al vi). Thank you.
Nedankinde.
Mi bedauxras. I'm sorry.
Kiel vi esperantigxis? When did you join the Esperanto movement?
Kiam vi eklernis Esperanton? When did you started studying Esperanto?
Cxu vi soifas? Are you thirsty?
Cxu vi malsatas? Are you hungry?